Upozornění pro návštěvníky!

Tento odkaz bude postupně plněn pouze pracovními věcmi, a budou zde zkoušeny nové aplikace vytvořené pomocí programovacích jazyků XHTML, JavaScript a PHP.

Děkuji za pochopení!

autorka

Pamatujete si ještě ze základní školy?

Odmocniny :

Pro zobrazení všech matematických značek je potřeba použít prohlížeče Amaya. Pokud se Vám podaří zobrazit všechny matematické znaky s jiným prohlížečem, budu ráda, když mne o tom budete informovat. Děkuji za pochopení a případnou zprávu.
4 = 2
9 = 3

Mocniny :

2n = 2 * 2(n-1)

př.:

22 = 2 * 2 = 4

23 = 2 * 22 = 2 * 2 * 2 = 8


1µ = 1 * 10-6

př.:

1,63µ = 1,63 * 10-6 = 0,00000163


Pro Vás, kteří jste již většinu základních matematických operací zapomněli, nabízím nyní interaktivní kalkulačku:

Součet :

Prosím, sečti číslo s číslem !

Odčítání :

Prosím, odečti od tohoto čísla číslo !

Násobení :

Prosím, vynásob číslo s číslem !

Dělení :

Prosím, vyděl číslo číslem !

A teď trocha opakování z chemie :

pH silné jednosytné kyseliny :

Pomocí tohoto jednoduchého výpočtu si můžete vytvořit představu, jakou koncentraci má silná jednosytná kyselina o známém pH.
  1. Když pH silné jednosytné kyseliny je potom koncentrace [H+] iontů je : mol/l.

Vyberte si barvu, která se Vám líbí!

Obrázek s navigacni mapou
modrá zelená červená žlutá