Jmenuji se Bohumila Hanáková a narodila jsem se 18.6.1981 v Ústí nad Orlicí. Přišla jsem na svět jako třetí dítě Bohumily a Václava Kulicha.

Základní školu a gymnázium jsem absolvovala v mém rodném městě. V roce 1999 jsem úspěšně zakončila maturitou studium na gymnáziu .

Jsem absolventkou Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické v magisterském studijním oboru Analýza biologických materiálů. V září roku 2002 jsem zde úspěšně složila bakalářskou zkoušku v oboru klinická biologie a chemie. Tímto děkuji všem, kteří mne mým studiem provázeli a byli mi oporou. Poděkování patří především rodině za podporu během celého studia, vedoucímu mé diplomové práce a konzultantce, kteří mě odborně vedli a předávali mi svoje cenné zkušenosti.

V letech 2004-2012 jsem své znalosti uplatnila ve společnosti Radanal, kde jsem pracovala jako odborná asistentka. Během tohoto zaměstnání jsem v laboratoři společnosti VÚOS měla na starosti kapalinou chromatografii (HPLC) s elektrochemickou detekcí (systém CoulArray), dále systém HPLC s Corona CAD detekcí a výzkumné projekty.

V letech 2005/2006 - 2008/2009 jsem studovala kombinovanou formu doktorského studijního programu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na fakultě chemicko-technologické, v oboru Technologie potravin. Ve své práci jsem se zabývala studiem struktury a vlastností polyfenolických látek v chmelových extraktech.

Aktuálně jsem zaměstnancem firmy ACE Trade, kde v laboratoři zajišťuji kontrolu vstupních i výstupních surovin.


Odborný životopis ke stažení ZDE (poslední aktualizace 26.listopadu 2007).


[Úvodník - O mém životě - O mém rodišti - Trocha poezie - Trocha prózy - Momentky - Milovníkům citátů - Zábava - Zázraky - Kontakt]